donderdag 27 juli 2017

Het spotwezen

Afgelopen jaar heb ik een jaartraining 'Karma en biografie' gevolgd bij Jaap vd Weg en Monnie Paashuis. Een interessant jaar was het, waarin ik veel inzichten, oefeningen en nieuwe manieren van kijken aangereikt heb gekregen.
Voor de afsluitende bijeenkomst werd ons gevraagd een presentatie te houden over je onvrije thema's en er één uit te lichten aan de hand van onderwerpen die behandeld waren.
Eén van mijn thema's is ruimte innemen, en ik schetste situaties waarin ik mezelf liet zien en was uitgelachen. Dat heeft me terughoudend gemaakt en alert, en daarin heb ik veel kunnen oefenen, nog steeds, elke dag weer.
Na de presentatie vroeg Jaap of ik weleens had gehoord van het spotwezen, een wezen dat door mensen heen werkt, en vaak te vinden is in de media, de journalistiek, zich onder meer uitend in cynisme.
Dat was een eye-opener voor mij, het spotwezen, dat mensen dus wil weghouden van het goede dat de wereld nodig heeft. Je oprecht uitspreken en dan vervolgens mensen om je heen hebben die daar de spot mee drijven, dat levert schaamte, boosheid, verontwaardiging op, allemaal reacties  die gericht zijn op de andere mensen. Reacties die je weghouden van je directe pijn vanwege het niet gehoord worden. In het ergste geval neem je de spot over, ga je de anderen geloven en raak je weg van jouw oprechtheid. We zien en horen het om ons heen, grapjes die anderen naar beneden halen, twijfel over iemand goede intenties, praten in onmogelijkheden.
Ik realiseerde me dat ik me  nu kan verhouden tot een (groot) wezen en me daar bewust van kan zijn. Dat maakt het minder persoonlijk, en brengt me een ander soort alertheid voor de krachten om ons heen. Ik heb er al mee geoefend, het wordt een kwestie van alert zijn, herkennen en er niet op reageren.
Mij brengt het ruimte.


Ode aan het naaktstrand


Ik heb het geluk dat ik naar een stuk strand ga waar iedereen kan lopen zoals hij of zij wil: bloot, met broekje, bedekt, al is het percentage bloot het grootst.
Alle soorten en maten zie je: groot, klein, dik, dun, veel vet, mager, gespierd, rond, jong, oud.
En als ik dan de mensen uit zee ziet komen op een warme zomerse dag, dan zie ik mens, en niet in de eerste plaats man of vrouw of anders, nee, ik zie een mens, onverhuld, niets te verbergen.

De oude mensen ontroeren me vooral. In tegenstelling tot andere stukken strand is het niet makkelijk hier te komen, het kan alleen met de fiets of lopend, de heuvel op. Ze hebben dus meer moeite moeten doen dan ik om er te komen. en dat is het ze kennelijk waard.

Wat me deze zomer overkwam is typerend voor dit stuk strand: lopend naar zee, passeerde ik een vrouw die net uit zee naar haar handdoek liep, vijf meter van mijn plek vandaan, ik zei: "lekker he dat weer?" en we bleken elkaar te kennen.
Even later stond ik, na zee, even te drogen, keerde me om naar de zon, en zag een collega die mijn naam riep, drie meter van me vandaag lag ze, die er ook al een tijd was.
Juist omdat we naakt zijn, houden we afstand en gluren we niet rond en storen we anderen niet. Er is respect voor elkaars ruimte.
En natuurlijk zijn er ook hier tattoo's en piercings maar ook dat wordt gelaten en krijgt geen extra aandacht.

Laatst zag ik een blote vrouw langs de vloedlijn lopen met een man gekleed in motoroutfit met een helm in zijn hand, kennelijk hadden ze met elkaar afgesproken en liepen naar haar plek.
En ik realiseerde me dat zo'n beeld als gewoon beeld zonder bijgedachten te hoeven krijgen, nergens anders mogelijk is dan op een naakstrand, op alle andere plekken zou het meteen seksuele betekenis hebben.

Tot slot is er op dit stuk strand meer respect voor de natuur. Na een stranddag is dit stuk veel schoner dan de geklede stranden.