zaterdag 11 juli 2015

Op weg met Steiner

In het afgelopen jaar ben ik in het werk van Rudolf Steiner 'gedoken'. Dit heeft me meer geraakt dan ik ooit had kunnen vermoeden. Op zoveel terreinen van het leven heeft hij impulsen gegeven waar mensen om hen heen verder mee zijn gegaan.
Ik las zijn voordrachten over elementen wezens die hij zeer gedetailleerd heeft geschetst.
Ik las zijn visie op de mensheidsontwikkeling, waarin hij ook de voor- Atlantische tijden benoemt.
Ik las en lees biografieën over hem, en raak steeds meer onder de indruk.
Boekwinkeltjes.nl wordt nog rijk van mij.....
Ik las en lees Filosofie van de vrijheid, volgens hemzelf zijn belangrijkste werk, en ben zelfs in een studiegroepje gegaan dat één keer per maand bij elkaar komt, zich buigend over de vraag of de mens een vrije wil heeft.
Ik las en lees zijn visie op de komst van Christus, het fascineert me en houdt me erg bezig. Ik ben er zelfs door naar de Christengemeenschap gegaan, waar de mensenwijdingsdienst plaatsvindt, geïnspireerd op de visie dat Christus is ingedaald in de mens Jezus tijdens de doop in de Jordaan, drie jaar in en door Jezus heeft geleefd tot hij de kruisdood is gestorven, Steiner noemt dit het mysterie van Golgotha. Tijdens de diensten wordt er altijd iets voorgelezen uit één van de vier evangeliën, met name uit het Johannes evangelie. Tot mijn grote verbazing vind ik mezelf regelmatig tot tranen toe geroerd, zonder dat ik begrijp hoe dat komt. Geraakt worden door het gevoel van eerbied dat er heerst, komt denk ik het dichtst bij.

Nu heb ik afgelopen weken twee boeken gelezen, waarin een andere visie op de kruisdood naar voren komt. Het zijn 'Herinneringen van Essenen' door Meurois en 'Ooggetuigeverslag van het leven van Jezus' door Van Mare. In beide boeken wordt 'herinnerd' dat Jezus Christus van het kruis is gehaald voor hij stierf en daarna nog een aantal jaren heeft geleefd. Dit staat haaks op het mysterie van Golgotha, waar juist de kruisdood cruciaal (!) is in de mensheidsontwikkeling,  en het verwart me in die zin dat ook deze boeken heel authentiek overkomen als ik ze lees.
Een tijdje leven met het niet weten is een opgave en een goeie oefening. Ik heb de vraag inmiddels aan vijf mensen gesteld die op één of andere wijze in die materie zitten, en kreeg vijf verschillende antwoorden. 
Het is kennelijk de bedoeling dat ik mijn eigen weg vind hierin.