vrijdag 14 augustus 2015

Over kerkjes in Frankrijk, Johannes en Maria

Op vakantie houd ik ervan om oude kerkjes in te gaan en te zien of er voorchristelijke elementen te vinden zijn. Veel kerken zijn op oude krachtplekken gebouwd waar al eeuwenlang rituelen plaatsvonden. In de kathedraal van Chartres word ik er blij van omdat ze daar goed zichtbaar zijn: de dierenriemtekens, Notre Dame sous la terre (waar later Maria van is gemaakt), de zeven vrije kunsten, de bron in de crypte.
Na een jaar veel van Steiner gelezen te hebben, heeft de geschiedenis voor mij een nieuwe dimensie gekregen in die zin dat de ene cultuurperiode de vorige opvolgt en er een meer begrijpelijke loop is te ontdekken in de mensheidsontwikkeling. De figuur van Christus ben ik anders gaan zien, en daardoor ben ik begonnen met het lezen van de evangelien, niet zozeer als een historisch document maar meer als inwijdingsverhalen. En waar viel mijn oog op in de kerkjes in Bretagne: op de apostelen en de 4 evangelisten. En steeds was een van de apostelen baardloos, waarschijnlijk Johannes, over wie in het Johannes evangelie wordt gezegd: ' de apostel die hij liefhad'.

Op de facebookpagina: Heilige  bronnen en krachtplaatsen in de lage landen heeft Hans Welens een mooi relaas van zijn bronnenreis door Bretagne gepost (waarvoor veel dank). Een bepaalde afbeelding van het laatste avondmaal raakte me, en in Bretagne hebben we die opgezocht, in het dorpje Rumengol. Op deze afbeelding zijn 12 apostelen te zien met Jezus, en degene aan Jezus' linkerzij heeft het hoofd op diens schouder gelegd. Het lijkt een vrouw, Maria Magdalena? Je zou het wel zeggen. Maar dan zijn er dus 11 mannen in plaats van 12, Judas was er toen toch nog bij?
Zou het niet de jonge Johannes kunnen zijn die nog geen baard had en lange haren zoals de meeste mannen in die tijd, die z'n genegenheid op deze wijze uitdrukt?
Ik wil het openlaten, zoals ik het ook open wil laten of Maria Magdalena nu getrouwd was met Jezus of niet. Niet iedere vraag hoeft meteen beantwoord te worden.