woensdag 26 februari 2014

Initiatie 2: uiterlijke en innerlijke initiaties

Het begrip initiatie houdt me bezig: wat valt er wel en niet onder? Wanneer vindt het plaats? Wanneer ben je geïnitieerd, ingewijd? Bepaal jij dat of bepaalt een ander dat voor jou?
Er zijn officiële initiaties, zoals de doop, een puberteitsritueel, waarbij je wordt toegelaten tot een bepaalde groep of religie. Het belang en de impact daarvan kan ik niet genoeg benadrukken, omdat je bewust een stap zet naar een nieuwe fase, met aanwezigheid en steun van mensen die om je geven.
Je zou deze initiaties uiterlijke initiaties kunnen noemen omdat ze georganiseerd worden en er anderen bij betrokken zijn.

Wat mij daarnaast fascineert zijn de inwijdingen die in het dagelijks leven plaatsvinden en niet van te voren geregeld zijn. Je zou deze innerlijke initiaties kunnen noemen, initiaties die je zelf hebt te herkennen, het 'a ha moment': dit is er één.

Zo zat ik jaren geleden met twee collega's in de trein, in een aparte coupe. Deze vrouwen waren een stuk ouder dan ik en heel wat wijzer. Zonder dat we het stuurden ging het gesprek over ouder worden, over (niet meer) aantrekkelijk zijn, over wat het lijf nog wel en niet meer kan, over vrij zijn en  wat je voor jezelf houdt. Intieme bekentenissen kreeg ik te horen van deze twee ingewijden in de fase van oude(re) wijze vrouw. Ik luisterde vooral, geïnteresseerd in mijn voorland en eigenlijk realiseerde ik me op dat moment nog niet ten volle het belang van deze ontmoeting. Terugblikkend wel, het voelde als een inwijding in een nieuwe fase, spontaan, onvoorbereid maar van een enorme schoonheid. Hoe vaak ik niet terugdenk aan die treinreis, en steeds meer besef ik dat het bij dit soort inwijdingen gaat om het herkennen van 'het' moment.

Laatst sprak ik een vader van een opgroeiende dochter die net haar eerste menstruatie had gehad, en al fietsend aan hem vertelde wat het met haar deed, open als jonge meiden kunnen zijn. Hij vertelde me dat hij zich op het moment zelf realiseerde dat er iets bijzonders gebeurde en al pratend herkende hij het als een inwijding in een gebied dat voor hem onbekend was, hij was vader van een jonge vrouw geworden.

Ken jij ook zo'n gouden moment, een innerlijke initiatie? Graag hoor ik ze.