dinsdag 7 november 2017

Onze Vader Onze Moeder

Twee jaar lang al volg ik een meditatiecursus, waarbij we ons af en toe een weekend lang onderdompelen in antroposofische meditatie.
Ik heb er al eens over geschreven, toen we een weekend met het thema 'Gestorvenen' hadden.
Dit keer was het thema het 'Onze Vader', nu niet direct een thema dat bij mij bovenaan mijn lijstje staat, maar ook weer niet zo besmet dat ik veel weerstand voelde. Door de kwaliteit van de andere weekenden ging ik dit keer ook.

En er ging een wereld voor me open.
Wat een diepgang en kracht heeft dit door de geschiedenis beladen geworden gebed in zich.
Het kosmische verbonden met het aardse.
Op vele manieren hebben we hierop gemediteerd, met onze chakra's, met onze aura lagen, bewegend, buiten in de natuur, op een innerlijk probleem gericht.
Veel handvatten heb ik meegekregen om met dit gebed te 'werken'.
Ik heb zelf gelukkig niet zo'n last van het woord Vader, omdat het voor mij veel meer om de oorsprong gaat en dat voor mij ook voelbaar is.
In het weekend sprak ik een vrouw die het oorspronkelijke gebed (Abwoen) in het Aramees uit het hoofd heeft geleerd, juist door de oorsprong ervan. We spraken over de oer betekenis van de symbolen ervan.
Jezus heeft het volgens mij ook over 'Vader, Moeder' gehad. (In het boek van Claire Heartsong wordt dat ook consequent aangegeven.) Dus innerlijk zeg ik er vaak 'Moeder' achteraan.
.

Thuisgekomen heb ik het Onze Moedergebed van Valentin Tomberg erbij gepakt en meegenomen in de meditatie.
En tot mijn verrassing voelde dat anders: waar het Onze Vader vanuit de kosmos in ons aardse lichaam werkt, werkt het Onze Moedergebed vanuit de aarde omhoog door ons heen.

Omdat dit gebed veel minder bekend is, deel ik het hier.
Ik ben bezig er een lied van te maken.Het  “Onze Moeder”  gebed

Onze Moeder, Gij die zijt in het hart van het aardse rijk,

Moge de heiligheid van Uw naam op nieuw in onze herinnering schijnen.

Moge de ademtocht van Uw ontwakend koninkrijk
de harten warmen van allen die thuisloos rond wandelen.

Moge de opstanding van Uw wil eeuwige trouw vernieuwen
(ook) tot in de diepten van de fysieke substantie.

Ontvang deze dag de levende herinnering aan U vanuit mensenharten,
die U vragen om vergeving , omdat wij Uw naam vergeten waren,
en die bereid zijn te strijden tegen de verzoeking,
die U in het hart van de aarde heeft doen terugtrekken.

Dat door de Daad van de Zoon de onmetelijke pijn van de vader wordt gestild
door de verlossing van al het zijnde uit de tragedie van Uw terugtrekking.
                     
Want van U is het thuisland
en het al-erbarmen
voor alles en iedereen in de cirkel van het Al.

AMEN

Valentin Tomberg