dinsdag 28 maart 2017

Meditatie met overledenen


Ik heb me de laatste 1,5 jaar verdiept in en verbonden met een bijzondere vorm van meditatie: antroposofische meditatie.
Hierbij word je niet alleen stil van binnen, maar richt je je vervolgens op een zin, spreuk, gevoel, beeld of idee.


In dit kader volg ik een paar keer per jaar een weekendcursus, dat gegeven wordt door een Duits echtpaar Agnes Hardorp en Thomas Mayer,steeds met een ander thema.
Het laatste weekend was het thema ‘de overledenen’.
We kregen vele manieren aangereikt om over, rond en met overledenen te mediteren.
Geen channelings, geen mediumschap, gewoon zelf contact maken door je open te stellen voor de geestelijke wereld.
Het was een weldaad: met een groep van ruim 40 mensen, waarvan een derde man, mediteerden we op een manier die volgens mij uniek is. Soms was er ontroering of verdriet, maar geen spoor van drama of verheven gedoe als iemand iets deelde over zijn of haar ervaring.
Er waren natuurlijk mensen die heftige ervaringen hadden met overledenen, zoals zelfmoord, en deze mensen nodigde de trainer uit voor een persoonlijk gesprek om naar te kijken, dag en nacht was hij daarvoor beschikbaar, wat een commitment.

De kracht van mediteren met een groep is voelbaar en kan dieper werken dan een meditatie alleen, hoewel ik me bij dit laatste ook heel fijn voel.
Op de tweede dag hebben we als groep ons afgestemd op een man die tijdens de cursus was overleden en wiens dochter er was om de cursus voor haar vader af te maken.
We deelden met elkaar enkele herinneringen over hoe we hem ervaren hadden, en nodigden hem toen uit in onze meditatie. We openden ons voor contact en het was lange tijd stil, intens stil.
Na afloop deelden enkele mensen wat ze ervaren hadden, en het mooie was dat er een gemeenschappelijk beeld ontstond dat door de dochter werd bevestigd. Als afsluiting ontstond spontaan het idee om de naam van deze man te zingen. Het was alsof hij zich liet wiegen door onze klanken.

Zo wil ik mediteren, zonder grenzen, in verbinding met de geestelijke wereld en toch op de aarde, elkaar inspirerend en voedend.